бр. 12, декември 2008
ЕР  ИНФО   

Днес в броя:

Реклама:

 

 

Сдружение ПИРУ

Разработва проекти по Програма за развитие на селските райони

0878 700387, www.pidas.org  

 

 

ЕР консулт и мениджмънт ООД

разработва проекти по Оперативна програма Конкурентоспособност

0878 / 700350, 0899 907211

office@er-consult.com, www.er-consult.com  

 

 

СТМ Консулт 2004 ЕООД

служба по трудова медицина

02/832 28 17; 0887/ 101 316; 0896 / 650467

corect_consult_2004@abv.bg

 

 

Корект Консулт 2004 ЕООД

диагностика, изграждане и внедряване на системи за управление;

консултации и разработване на проекти по европейските фондове

02/832 28 17; 0887 / 851 651

corect_consult_2004@abv.bg

 

Рекламна тарифа


Мнение на консултанта:

 

Ползи от работата от разстояние

Работата от разстояние предоставя значителни ползи за работодателите, служителите, хората на свободна практика, предприемачите, а също и за развитието на местната икономика.
 

Ползи за работодателите
 1. Намалени разходи - Намаляват се разходите за наем на помещения, административни разходи и разходи за заплати. Фирмите, които възприемат работа от разстояние, успяват да редуцират значително заеманата офис площ. Работата може да се върши там, където са налице необходимите умения, при оптималното съчетание на разходи и други фактори. В някои случаи може да се намалят разходите за набиране на персонал, както и разходите, произтичащи от високи нива на текучество и застой на квалификацията. Фирми, които възприемат цялостна стратегия на "гъвкава работа", могат да си спестят всички разходи по пренасочване на персонала.

 2. Повишена мотивация - При успешните програми работещите реагират добре на изразеното им доверие, демонстрирано с възприемането на по-автономни методи на работа, наложени от работата от разстояние. Повишена производителност - Според направени изследвания се отчита скокове на производителността от 40%, но за широкомащабни програми нива в диапазона 10%-40% са може би по-типични. Работещите от разстояние си спестяват времето за път и избягват прекъсванията  в офиса. Както самите работещи, така и техните мениджъри отчитат значителен ръст на производителността. 

 3. Гъвкава политика за набиране на персонал - За дейности, които регистрират върхове и спадове в натоварването, работата от разстояние дава възможности допълнително хора да се включат в пиковите моменти, без да трябва да пътуват. В противен случай времето на почасова заетост може да се окаже равно на времето за път до офиса. В някои случаи персоналът има определени часове, в които да е на разположение вкъщи, за които му се заплаща по тарифи за ангажиране, а за реалното време на активна работа се определя по-високо заплащане.

 4. Задържане на специалистите - Работата от разстояние представлява възможност за фирмата да си запази ценни специалисти, които иначе биха напуснали, поради например промяна в кариерата на друг член от семейството, който няма възможности за работа от разстояние, а го местят в друг град. Служители, които се оттеглят в продължителен отпуск, могат да продължат да работят на непълен работен ден, за да останат в крак с бизнеса и методите на работа. Служители в отпуск по майчинство също могат да поемат известни задачи и да се нуждаят от по-малко обучение, когато се завърнат на постоянна работа. 

 5. Гъвкавост на организацията - При провеждане на преструктуриране и реорганизации хората могат да продължат да работят без особени сътресения за личния им живот. Работата в т.нар. разпръснати екипи, позволява бързо реагиране на променени изисквания на предприятието. Екипи, събрали хора с най-подходящите умения и опит за дадения проект, могат да се сформират независимо от географски и времеви зони, с минимална потребност от извънредни пътувания.

 6. Независимост - Организации, които прилагат ефективно работа от разстояние са много по-независими от влиянието на външни фактори, като транспортни стачки, лошо време, природни бедствия и терористични действия.

 7. По-добро обслужване на клиентите - Обслужването на клиентите може да се разшири извън рамките на работния ден или работната седмица без да се налагат разходи за извънреден труд или да е нужно персоналът да пътува в непривични часове.


Ползи за работещите от разстояние
 1. По-малко време и разходи за път - Най-очевидната полза, която за много от работещите представлява основен движещ мотив. Според изследванията, повечето работещи от разстояние са използвали поне част от спестеното време, за да свършат повече работа, противно на мненията за "спокоен начин на живот".

 2. Гъвкаво работно време - обикновено успешните програми за работа от разстояние са съпроводени от гъвкав подход към определяне на работното време. Всеки човек има собствен "ритъм" - някои са "ранни пилета", а други са "нощни птици". Стандартното работно време принуждава всички да работят по един и същи график, докато гъвкавият подход на работа от разстояние позволява свобода на избор кога да се почне и кога да се спре работа.

 3. По-добри възможности за работа - Възможностите за работа за индивидите вече не са ограничени в рамките на околността на разумно време за път.

 4. По-малко сътресения в личния живот - Една ефективна програма за работа от разстояние и гъвкави методи на работа намалява необходимостта от премествания поради промени в кариерата или преструктурирания.

 5. По-добро съчетаване на работата и личния живот - Въпреки че работещият от разстояние може да влага повече часове в ефективна работа, той/тя все пак може да посвети повече време на семейството си и да вземе участие в семейните задължения.

 6. Обществена активност - Важна полза за много от работещите от разстояние в провинцията е възможността да са "на място", за да взимат участие в обществения живот, като например помагат в училището или в местните клубове и общности, по време, когато останалите още са на път за вкъщи.

Ползи за обществото
 

 1. Намаляване на задръстванията по пътищата - В районите с най-голяма концентрация на фирмени офиси се наблюдава чувствително облекчение на трафика в периоди, когато дори само 10% от работещите са в отпуск. Според изследване върху алтернативите транспорт - телекомуникации на британския Департамент по транспорта, работещите от разстояние, когато все пак пътуват до офиса, предпочитат непиковите часове.

 2. Подобрена околна среда чрез ограничаване на замърсяването от изгорели автомобилни газове - Според същото изследване, работата от разстояние допринася забележително за намаляване на общия автомобилен трафик. В Калифорния и някои други щати съществуват данъчни и правни програми за поощряване на работата от разстояние, като част от пакети с мерки за ограничаване на замърсяването на околната среда.

 3. Повече възможности за търсене/предлагане на работа - Потенциално, работата от разстояние е в състояние да даде възможности на хора в райони с висока безработица да имат достъп до работни места навсякъде по света. За да се възползва от това, или индивидът трябва да притежава необходимите високо търсени качества плюс съответните лични умения в общуването по електронни мрежи, които да доведат качествата му на вниманието на подходящия работодател, или местната общност трябва да предприеме стъпки да се наложи като високо компетентна по мрежите, за да генерира възможности за работа от разстояние за местните хора.

 4. Възможности за хора от проблемни групи - Работата от разстояние също така дава достъп до възможности за труд, обучение и социално приобщаване за хора с определени проблеми, като например инвалиди, за които е трудно да пътуват до работното си място и да се съобразяват със стандартното 8-часово работно време; самотни родители, които трябва да се грижат сами за децата си; хора, които се грижат за възрастни и болни роднини.

 5. Оздравителни програми за икономиката - Работата и търговията от разстояние са от основно значение за бъдещите възможности за търговия и работа и следва да бъдат важен елемент от всяка програма за икономическо възстановяване и развитие.


Критични фактори за успех
 

 1. Личността - Работата от дома не е подходяща за някои хора. Например, хора със слаба личностна мотивация и инициативност биха имали нужда от външно налагана дисциплина под формата на стриктно определено работно време и организационна среда. Също така, млади хора, които са в началото на професионалното си развитие, биха имали голяма полза да поработят няколко години в конвенционален екип. За някои хора "ходенето на работа" е важна част от техния живот, а "работното място" - мястото, където си създават приятели, развиват социални контакти.

 2. Мястото - Много от домовете не са добре пригодени за някои видове работа от разстояние. Например, дори най-високо мотивираният индивид би имал проблеми да се фокусира и да се справи с поредица изискващи пълна концентрация задачи в апартамент с малки деца, шумни съседи и тънки стени.

 3. Организацията - Системите на управление и фирмената култура на някои фирми не са (все още) добре пригодени към гъвкавостта, която предполага работата от разстояние. Проучване на мненията на ръководители във Великобритания показва, че на много от мениджърите им липсва самоувереност в способността им да управляват от разстояние, а също и вяра в добронамереността на подчинените им: опасяват се, че хората им, работещи у дома си, ще са по-склонни да се отпускат.

 4. Задачата - Не всички дейности се вършат най-добре в разпръсната самоуправлявана среда. Много дейности печелят съществено от близкото сътрудничество при работа в екипи в една и съща стая или при коопериране на различни стриктно управлявани екипи. Пример за това е дизайнерската и другите творчески дейности, където важна част от творческия процес е самата атмосфера на студиото или изследователския център. В някои дейности по обслужването на клиенти и продажби мотивацията и духа на колектива могат много да спечелят от присъствието на място на лидерите и мениджъра. Някои наши колеги считат също, че голяма част от административните дейности се вършат най-добре в строго управляван контекст.

Посочените аспекти не представляват непременно пречка за работата от разстояние, а само илюстрират как нещата могат да се объркат, ако програмата за въвеждане на работа от разстояние не е добре обмислена. Ако накараме някой да работи от разстояние в неподходящи условия и му възложим неподходяща работа, със сигурност трябва да очакваме проблеми. Много често се стига до извода " работата от разстояние не се получава" или " работата от разстояние не е за нас", докато всъщност истината е, че "съвсем оплескахме въвеждането на работата от разстояние"!

 

В заключение ще добавим, че работата от разстояние в комбинация със съвременните технологии могат да донесат допълнителни ползи в работата на консултанти, одитори, графични дизайнери, счетоводители, специалисти по подбор на персонала, анализатори, уеб дизайнери, спедитори, проектанти, архитекти и др.

 

Автор: Радослав Йонков

yonkov@er-consult.com

 

Нагоре

 

Мениджърски модели, подходи, методи и техники:

 

Шест мислещи шапки (де Боно)

 

Техниката на Шестте мислещи шапки на Едуард де Боно е модел, който може да се използва за изследване на перспективите в сложни ситуации или при наличие на предизвикателство. Оглеждането на нещата от различни страни често е добра идея при разработването на стратегия или при сложни процеси за вземане на решение.

 

Техниката на Шестте мислещи шапки е разработена с цел подпомагане на отделните участници обмислено да изследват различни перспективи, свързани с темата, които могат да бъдат много различни от гледната точка, която обикновено имат. В носенето на специална шапка, хората играят роли или се поставят в конкретни перспективи. Например, един може да играе ролята на адвокат на дявола, само с цел провокиране на дискусия. Целта на защитата на дявола е обмислено да се провокира идеята чрез критичен анализ на ситуацията и последващо идентифициране на недостатъците.

 

Всяка от шапките има определен цвят, който е лесно запомнящ се поради асоциацията с ролята, която се играе. Например ролята на адвоката на дявола се играе от Черната шапка.

 

Шестте шапки:

 1. Бяла шапка (Наблюдател). Асоциация -  бял лист. Неутрален, фокус върху наличната информация, обективно представяне на фактите при нужда, какво е нужно за да бъде получена необходимата информация;
 2. Червена шапка. Асоциация - огън, топлина. Емоции, чувства, интуиция, пречувствия, настоящи усещяния без обяснение, оправдание.
 3. Черна шапка. Асоциация - суров съдия, носещ черна роба. Осъдителен, критичен, търсещ причината защо нещата са грешни. Логично-негативен.
 4. Жълта шапка. Асоциация - топлина, оптимизъм. Логично-позитивен, търсещ ползите и добрите неща;
 5. Зелена шапка. Асоциация - растеж. Креативно мислене, възможности и хипотези, нови идеи.
 6. Синя шапка. Асоциация - небе. Хладнокръвен, контрол на процеса, стъпките, координиращ останалите шапки, Председател, организатор, мислещ за мисленето.

В своите трудове, де Боно отбелязва: "Емоциите са основна част на способността за мислене, а не нещо допълнително, което обърква мисленето". Всеки един от стиловете на мислене (или шапката) не е присъщо по-добър от другите. Един ефективен екип има нужда от наличието на всички шапки е в екипа, за да могат да се обхванат всички аспекти на разискваната тема.

Основни ползи от метода на Шестте мислещи шапки:

 1. Позволяват да се казват неща без риск. Силен метод за предотвратяване на Спиралата на мълчанието.
 2. Създава усещането, че винаги има повече перспективи към разглеждания въпрос;
 3. Класически механизъм за 'превключване на скорости';
 4. Ръководи мисловната игра;
 5. Фокусира мисленето;
 6. Води по-креативно мислене;
 7. Подобрява комуникацията;
 8. Подобрява процеса на вземане на решение.

Използването на Шестте шапки

В повечето случаи, участниците в определена дискусия се чувстват ограничени, когато им се налага да възприемат конкретна гледна точка (оптимистична, песимистична, неутрална). Това ограничава и начините и обхвата в който един участник (съответно целия екип) може да изследва проблема. С Шестте мислещи шапки, всеки един от тях не е ограничен от опростената перспектива на собственото мислене. Шапките олицетворяват категории за поведение в мисленето, а не самите хора като личности. Целта на метода е да ръководи процеса на мислене, а не да класифицира самото мислене или участника. Всъщност, чрез носенето на шапка, която е различна от тази, която обикновено носи участница, може да се достигне до множество нови идеи. Носенето на шапка означава обмислено възприемане на перспектива, която може да се различава от собствената такава. Важно е всички от групата да са наясно с този факт. В своите изказвания членовете на екипа трябва ясно да са идентифицирали цвета на шапката, която носят в момента. Носенето на ясно идентифицирана шапка отделя егото от представянето.

Типични правила за работа на Шестте шапки. Процес.

Работата в отделни групи може да бъде структуриране по различен начин, в зависимост от естеството на проблема. По-долу е посочен един пример за организиране на работата на екипа:

 1. Представяне на фактите по случая (Бяла шапка);
 2. Генериране на идеи как да се подходи (Зелена шапка);
 3. Оценяване на идеите: Списък с ползите (Жълта шапка), Списък с недостатъци (Черна шапка);
 4. Дискутиране на положителните очаквания относно алтернативите (Червена шапка);
 5. Обобщаване на дискусията и закриване на срещата (Синя шапка);

 

                                                                Очаквайте в следващия брой: Конкурентно предимство (Портър)

 

Автор: Радослав Йонков

yonkov@er-consult.com

 

Нагоре

 

Възможности за финансиране

 Организация: Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ)
Вид на подкрепата: грант
Програма: ОП "РКБИ" - BG161PO003-2.1.03 Покриване на международно признати стандарти
Размер на финансирането: от 10 000 до 100 000 лв.
Кой може да кандидатства: МСП, големи предприятия

Краен срок: 5.01.2009 г.

Области за подкрепа: конкурентоспособност чрез покриване на международно признати стандарти

 

 

Организация: Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ)
Вид на подкрепата: грант
Програма: ОП "РКБИ" - BG161PO003-1.1.02: Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги
Размер на финансирането: от 200 000 до 4 000 000 лв.
Кой може да кандидатства: МСП, големи предприятия

Краен срок: 7.01.2009 г.

Области за подкрепа: конкурентоспособност чрез иновации

 

 

Организация: Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ)
Вид на подкрепата: грант
Програма: ОП "РКБИ" - BG161PO003-2.1.05 Технологична модернизация в големи предприятия
Размер на финансирането: от 200 000 до 5 000 000 лв.
Кой може да кандидатства: големи предприятия, с оборот за 2007 г. над 5 млн. лв.

Краен срок: 12.01.2009 г.

Области за подкрепа: конкурентоспособност чрез технологично обновление

 

 

Организация: Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ)
Вид на подкрепата: грант
Програма: ОП "РКБИ" - BG161PO003-2.1.04 Технологична модернизация в МСП
Размер на финансирането: от 50 000 до 1 000 000 лв.
Кой може да кандидатства: МСП

Краен срок: 12.01.2009 г.

Области за подкрепа: конкурентоспособност чрез технологично обновление и консултации

 

 

 Организация: Държавен фонд "Земеделие"
Вид на подкрепата: грант
Програма: ПРСР - мярка 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти
Размер на финансирането: от 10 000 до 4 000 000 евро
Кой може да кандидатства: МСП или междинни предприятия от хранително-вкусовата промишленост или микро предприятия от горската промишленост

Краен срок: текущ

Начална дата за приемане на предложения: 01.12.2008 г.

Области за подкрепа: конкурентоспособност, опазване на околна среда, подобряване на хигиена, биоземеделие

 

 

Организация: Държавен фонд "Земеделие"
Вид на подкрепата: грант
Програма: ПРСР - мярка 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
Размер на финансирането: от 5 000 до 400 000 евро (de minimis)
Кой може да кандидатства: микро предприятия (ЕТ, ф.л., ю.л) със седалище в селска община

Краен срок: текущ

Начална дата за приемане на предложения: 01.01.2009 г.

Области за подкрепа: предприемачество, бизнес развитие, туризъм, заетост

 

 

Организация: Регионална Агенция за Предприемачество и Иновации Варна
Вид на подкрепата: преференциални условия за наем на офиси, складове, както и преференциални бизнес услуги
Програма: 5-ти прием на фирми
Размер на финансирането: -
Кой може да кандидатства: технологични МСП и ф.л.

Области за подкрепа: бизнес развитие, иновации

 

 

Организация: Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)
Вид на подкрепата: грант
Програма: Програма BAS
Размер на финансирането: до 9 000 евро
Кой може да кандидатства: МСП

Краен срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие

 

 

Организация: Германска експертна помощ
Вид на подкрепата: консултантска помощ
Програма: Senior Experten Services (SES)
Размер на финансирането:   -
Кой може да кандидатства: ЕТ, МСП

Краен срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие, конкурентоспособност

 

 

Организация: Swisscontact - Швейцарска експертна помощ
Вид на подкрепата: консултантска помощ
Програма: Senior Expert Corps
Размер на финансирането:   -
Кой може да кандидатства: МСП

Краен срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие, конкурентоспособност, повишаване на квалификация на персонала, защита на околна среда

 

 

Организация: ОП "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР)
Вид на подкрепата: грант
Програма: област на интервенция 2.1. Повишаване на адаптивността на заетите лица - фаза 2
Размер на финансирането: до 1 млн. евро
Кой може да кандидатства: МСП, големи предприятия

Краен срок: текущ до 15.09.2010 г.
Области за подкрепа: обучение, квалификация, заетост

 

 

Организация: Европейска банка за възстановяване и развитие (EBRD)
Вид на подкрепата: консултантска подкрепа
Програма: Програма ТАМ (TurnAroung Management Programme)
Размер на финансирането: -
Кой може да кандидатства: средни и големи предприятия с персонал над 200 души и оборот над 2 млн. долара

краен срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие

 

 

Нагоре

Предстоящи обучения

 

Тема: Стратегическо планиране
Организация: ЕР консулт и мениджмънт ООД

Начало и продължителност: 24.01.2009 г. - 8 учебни часа

Краен срок за записване: 15.01.2009 г.

Място на провеждане: гр. София, х-л Форум Централ

Цена: 220 лв. без ДДС
Подходящ за: Управители, Изпълнителни директори, Директори на направления, Упълномощени представители на ръководството

За допълнителна информация и контакти натиснете тук

 

 

Нагоре

 

Полезни ресурси

Ако Ви се налага да събирате вашите вземания, ще се нуждаете от съдебен изпълнител. Освен към държавните съдебни изпълнители (ДСИ) от Районните съдилища, може да се обърнете към частен съдебен изпълнител, който да откриете в Регистъра на частните съдебни изпълнители.

 

 

 

Нагоре

 

ЕР ИНФО е месечен електронен бюлетин на ЕР консулт и мениджмънт ООД , предназначен за мениджъри и експерти в МСП. Архив на всички броеве на ЕР ИНФО може да намерите на адрес: www.info.er-consult.com

Идеи, предложения и коментари изпращайте на: info@er-consult.com

Ако искате да се абонирате или да прекратите своя абонамент за ЕР ИНФО, моля изпратете ни Вашите контакти на: info@er-consult.com