бр. 3, Март 2008
ЕР  ИНФО   

Днес в броя:


Мнение на консултанта:

 

За предимствата на новия Търговски регистър

 

На 01.01.2008 г. след няколкократно отлагане, започна изграждането на Търговския регистър на фирмите. Търговския регистър е несъмнено крачка напред към изграждане на информационното общество в България, към подобряване на бизнес условията, към по-високо качество на услугите, предоставяни от държавната администрация.

 

Неминуемо всеки търговец или клон на чуждестранен търговец, ще трябва да направи своята пререгистрация или първоначална регистрация. Законът предвижда три годишен срок от влизането му в сила, в който фирмите ще трябва да се пререгистрират.

 

Напълно функциониращ е сайтът на Търговския регистър - www.brra.bg

Първоначалния ни преглед показва, че сайтът е добре структуриран, съдържа информация относно нормативната уредба, възможности за изтегляне на образци на документи, възможности за различни видове справки, свързана с Търговския регистър информация (банкови сметки, контакти и др.)

 

Основното предимство на Търговския регистър, като единна централизирана електронна база с данни, която се управлява от информационна система (чл. 2 от Закона за Търговския регистър) е възможността да се правят бързо и надеждно различни видове справки за вписаните обстоятелства.

 

Какви справки  се предоставят:

- Справка по последните вписвания, заличавания и обявявания за определен период;

- Справка за актуалното състояние на ф.л./ю.л.  - извършва се по зададен ЕИК;

- Търсене по физическо и юридическо лице - огромна база данни без добри възможности за търсене може да бъде оприличено на купа в сено в която търсите своята игла (фирма);

- Справка за запазените фирми (наименования) и периода за който се пазят - нова и полезна услуга, която може да ви спести неудобството да отидете до Агенцията по вписванията, само за да разберете, че името на Вашата фирма е вече запазено и ще трябва да го промените;

- Справка за права върху фирма - тук можете да проверите дали има други фирми с Вашето име, които са регистрирани в други области (към окръжните съдове). При съвпадение на имена ще се даде предимство на първия по време, затова побързайте да запазите името на вашата фирма, за да не се наложи да обяснявате на Вашите клиенти и партньори след време факта, че преди сте били например Виктория ООД, а сега сте Виктория 2008 ООД;

- Документи без партида - това са документи на фирма, за които още не е открита партида. Прави се справка по входящия ви номер.

 

Идентифицирани са и първите неудобства:

- Сайтът иска въвеждане на код за сигурност, който е валиден 30 сек. Периодът се брои от зареждането на кода до изпращането на попълнената информация. Някои менюта имат доста неща за въвеждане, пък и данните трябва да са коректни. Човек трябва да пише наистина бързо, за да може да си пусне данните в този кратък период и да не се налага да презарежда отново и отново. Освен това, по-големия трафик към сайта на Агенцията по вписванията (който неминуемо ще се увеличава), допълнително ще забави получаването на въведената информация;

- При търсене по юридическо лице, не става ясно, че въвеждането на ЕИК номера не е задължително и че може да се търси по име на фирма или по част от името на фирмата;

 

Предвид скорошното стартиране на регистъра и създадената възможност за предложения, смятам, че в практиката ще бъдат идентифицирани проблемните области и ще се търсят възможности за тяхното решение.

 

Остава предизвикателството за Агенцията по вписванията да поддържа, актуализира и разширява достатъчно ефикасно и ефективно Търговския регистър, за да може да бъде максимално полезен за бизнеса.

 

Автор: Радослав Йонков

yonkov@er-consult.com

                                                                                                                                                                            Нагоре

Възможности за финансиране

Организация: Високотехнологичен Бизнес Инкубатор Варна
Вид на подкрепата: преференциални условия за наем и услуги
Програма: 5-ти прием на фирми
Размер на финансирането: -
Кой може да кандидатства: технологични МСП и ф.л.
Области за подкрепа: бизнес развитие, иновации

Организация: Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)
Вид на подкрепата: грант
Програма: Програма BAS
Размер на финансирането: 9 000 евро
Кой може да кандидатства: МСП
Области за подкрепа: бизнес развитие

Организация: МИЕ - Оперативна програма конкурентоспособност
Вид на подкрепата: грант
Програма: операция 1.1.1. Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия
Размер на финансирането: 40 000 - 391 166 лв.
Кой може да кандидатства: ЕТ, МСП
Области за подкрепа: иновации, бизнес развитие, конкурентоспособност

Организация: Германска експертна помощ
Вид на подкрепата: консултантска помощ
Програма: Senior Experten Services (SES)
Размер на финансирането:   -
Кой може да кандидатства: ЕТ, МСП
Области за подкрепа: бизнес развитие, конкурентоспособност

                                                                                                                                                                            Нагоре

Предстоящи обучения

 

Тема: „9 стъпков модел за решаване на практически проблеми във фирмата”
Организация: ЕР консулт и мениджмънт ООД

Начало и продължителност: 16.04.2008 г. - 8 учебни часа

Краен срок за записване: 31.03.2008 г.

Място на провеждане: гр. София, х-л Форум

Цена: 200 лв. без ДДС
Подходящ за: Мениджъри, Упълномощени представители на ръководството, Мениджъри по качеството, Специалисти „Човешки ресурси”
Ръководители процеси, Началници на смени, Ръководители на производствени площадки

За допълнителна информация и контакти натиснете тук

 

 

Тема: „Разработване на експортна стратегия”
Организация: ЕР консулт и мениджмънт ООД

Начало и продължителност: 25.03.2008 г. - 8 учебни часа

Краен срок за записване: 10.03.2008 г.

Място на провеждане: гр. София, х-л Форум Централ

Цена: 200 лв. без ДДС
Подходящ за: Управители, Изпълнителни директори, Директори на направления, Упълномощени представители на ръководството

За допълнителна информация и контакти натиснете тук

 

 

Тема: Успешни продажби
Организация: ЕР консулт и мениджмънт ООД

Начало и продължителност: 20.03.2008 г. - 8 учебни часа

Краен срок за записване: 05.03.2008 г.

Място на провеждане: гр. София, х-л Форум Централ

Цена: 200 лв. без ДДС
Подходящ за: Управители, Ръководители на търговски екипи, Търговци
За допълнителна информация и контакти натиснете тук

 


                                                                                                                                                                            Нагоре

 

Полезни ресурси

 

В Таблица на осигурителните вноски по ДОО, ЗОВ и ДФЛ за 2008 г. може да проверите размерите на осигурителните вноски за различните категории труд и осигурителни случаи за 2008 г.

 

Министерството на Външните работи води Регистър на "заклетите преводачи", с които е сключило договор за извършване на официални преводи.

 

С калкулатора За нотариални такси при прехвърляне на недвижим имот може да си планирате точно вашите разходи.

 

В сайта на Търговския регистър - www.brra.bg могат да се правят 6 вида справки по отношение на вписани обстоятелства и/или статут на търговците и техните документи.

                                                                                                                                                                            Нагоре

 

ЕР ИНФО е месечен електронен бюлетин на ЕР консулт и мениджмънт ООД , предназначен за мениджъри и експерти в МСП. Архив на всички броеве на ЕР ИНФО може да намерите на адрес: www.info.er-consult.com

Идеи, предложения и коментари изпращайте на: info@er-consult.com

Ако искате да се абонирате или да прекратите своя абонамент за ЕР ИНФО, моля изпратете ни мейл на: info@er-consult.com