бр. 5, Май 2008
ЕР  ИНФО   

Днес в броя:


Мнение на консултанта:

 

За ползите от развиване на дейност в Интернет

 

В съвременните условия на работа почти всеки мениджър се е запитвал доколко Интернет би могъл да бъде полезен за бизнес развитието на фирмата. За тези, които все още се колебаят по-долу сме се опитали да синтезираме основите ползи за вашето предприятие и ползите за вашите клиенти.

 

1. ПОЛЗИ ЗА ВАШЕТО ПРЕДПРИЯТИЕ

 

Денонощна работа и непрекъсната реклама на вашата компания

Клиентите ви могат да посещават уеб страниците на вашия електронен магазин 24 часа в денонощието, да разглеждат каталог с вашите продукти и да купуват продукти, като плащат при доставка или с кредитна или дебитна карта. От друга страна, това НЕ ВОДИ до извънредна работа на вашия персонал или до неговото увеличаване, тъй като електронния магазин НЕ СЕ НУЖДАЕ от допълнителен персонал.

 

Рекламиране на вашите продукти

Този нов вид средство за масова информация може да комбинира текст, изображения, звук и видео, но може също и да комуникира с вашите клиенти, като им позволява да правят запитвания и купуват от домовете си.

За разлика от пресата, радиото и телевизията, Интернет също така позволява неограничената употреба на текст, изображения, звук и видео, но на цена, която е по-ниска от тази за цяла страница реклама в национално списание.

 

По-малко звена в снабдителната верига

По-малкия брой звена в снабдителната верига води до по-бързо и по-евтино обслужване на клиентите. Особено при продажбата на продукти като публикации, музика, софтуер или CD, посредниците могат да бъдат избегнати.

 

Намаляване на разходите

С намаляването на разходите за реклама, производство, складиране и дори доставка на продуктите (когато продуктът се предоставя директно по Интернет), могат да бъдат постигнати по-ниски цени за клиентите. Нека да разгледаме как тези разходи могат да бъдат намалени.

       

        Разходи за обмен на информация

       Разходите за обмен на информация за цени, продукти, складови запаси, специални оферти и др., под всякаква форма (текст, звук, изображения, видео), от вашето предприятие до:

                        - клиенти;

                        - партньори;

                        - доставчици;

                        - дистрибутори;

                        - други местни и чужди компании

                        - вашите продавачи или други изпълнители по света

чрез Интернет са доста по-ниски. Така можете да поддържате постоянен контакт, но на цена ПО-НИСКА от цената на телефонно обаждане.

 

         Разходи за издаване на каталог на продуктите

        Разходите за отпечатване и разпространение на каталози намаляват, защото тези задачи се извършват по електронен път. Разходите за преиздаване също намаляват. Така, вашият каталог на продуктите ще бъде актуален и няма да се налага нито натрупването на много промени, за да го преиздадете, нито да се налага да прибягвате до неестетични решения (ръчни поправки, лепенки и т.н.).

 

        Разходи за запазване/спечелване на клиенти

        Разходите за запазване на съществуващите ви клиенти могат да бъдат до 5 пъти по-ниски от разходите за спечелване на нови клиенти. Удобствата, услугите и специализираните услуги, които предлагате чрез електронния ви магазин, могат да увеличат броя на лоялните ви клиенти и по този начин да намалят общите разходи за представяне и реклама на компанията.

 

 

 

2. ПОЛЗИ ЗА ВАШИТЕ КЛИЕНТИ

 

По-голямо разнообразие на продукти, предлагани на вашите клиенти

Когато посетителите на вашия електронен магазин живеят в малък град, където възможностите им за избор са ограничени в сравнение с големите градове, те не само намират търсения от тях продукт, но и получават по-добро обслужване. От друга страна, вие не сте ограничени от географското си положения и увеличавате броя на потенциалните си клиенти, без допълнителни разходи за откриване на нови клонове/магазини.

 

Повече възможности за потребителите на конкурентни цени

Интернет и електронната търговия предоставят възможност на всички предприятия - независимо от техния размер - да работят на световния пазар. От друга страна, потребителите имат по-голям избор, тъй като броя на "доставчиците" на продукти за техния географски пазар става по-голям. Това е така, защото цената за създаване (откриване) и поддръжка на електронен магазин е много ниска. Повишената конкуренция, от друга страна, води или до по-добро качество или до по-ниски цени.

 

24 часово обслужване на клиентите

Използвайки възможностите предлагани от Интернет, чрез вашия електронен магазин можете да представите:

- електронен каталог на продуктите;

- инструкции за използване, инсталация и поддръжка на продуктите;

- разрешения на възможни проблеми;

- отговори на най-често задавани въпроси и запитвания на ваши клиенти;

- информация, относно статуса на поръчка.

При това цялостното обслужване на клиентите, описано по-горе, е достъпно 24 часа в денонощието, без необходимост от допълнителен персонал.

 

Персонализирани услуги, според индивидуалните нужди на ВСЕКИ клиент

Електронната търговия ви позволява да проучите покупателните навици на вашите клиенти и да изградите техен профил. По този начин можете да предлагате конкретни продукти на всеки от вашите клиенти, според неговите интереси.

 

Директно предоставяне на желаните продукти

Интернет позволява електронната доставка на определени продукти. Купувачът може веднага да използва продукта, например когато купува песен, изображения, видео клип, статия или софтуер. Това дава възможност вашите клиенти да получат продукта веднага и без да напускат дома си.

 

Автор: Радослав Йонков

yonkov@er-consult.com

 

                                                                                                                                                                            Нагоре

 

Възможности за финансиране

Организация: Регионална Агенция за Предприемачество и Иновации Варна
Вид на подкрепата: преференциални условия за наем на офиси, складове, както и преференциални бизнес услуги
Програма: 5-ти прием на фирми
Размер на финансирането: -
Кой може да кандидатства: технологични МСП и ф.л.
Области за подкрепа: бизнес развитие, иновации

Организация: Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)
Вид на подкрепата: грант
Програма: Програма BAS
Размер на финансирането: до 9 000 евро
Кой може да кандидатства: МСП
Области за подкрепа: бизнес развитие

Организация: МИЕ - Оперативна програма конкурентоспособност
Вид на подкрепата: грант
Програма: операция 1.1.1. Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия
Размер на финансирането: 40 000 - 391 166 лв.
Кой може да кандидатства: ЕТ, МСП
Области за подкрепа: иновации, бизнес развитие, конкурентоспособност

Организация: Германска експертна помощ
Вид на подкрепата: консултантска помощ
Програма: Senior Experten Services (SES)
Размер на финансирането:   -
Кой може да кандидатства: ЕТ, МСП
Области за подкрепа: бизнес развитие, конкурентоспособност

                                                                                                                                                                            Нагоре

Предстоящи обучения

 

Тема: „9 стъпков модел за решаване на практически проблеми във фирмата”
Организация: ЕР консулт и мениджмънт ООД

Начало и продължителност: 16.06.2008 г. - 8 учебни часа

Краен срок за записване: 31.05.2008 г.

Място на провеждане: гр. София, х-л Форум

Цена: 200 лв. без ДДС
Подходящ за: Мениджъри, Упълномощени представители на ръководството, Мениджъри по качеството, Специалисти „Човешки ресурси”
Ръководители процеси, Началници на смени, Ръководители на производствени площадки

За допълнителна информация и контакти натиснете тук

 

 

Тема: „Ефективност при участието в панаири и специализирани изложения”
Организация: ЕР консулт и мениджмънт ООД

Начало и продължителност: 22.06.2008 г. - 8 учебни часа

Краен срок за записване: 31.05.2008 г.

Място на провеждане: гр. София, х-л Форум Централ

Цена: 220 лв. без ДДС
Подходящ за: Маркетингови специалисти, Търговски директори, Мениджъри
За допълнителна информация и контакти натиснете тук

 

 


                                                                                                                                                                            Нагоре

 

Полезни ресурси

Справка за социалното ви осигуряване е услуга предоставяна от НОИ и чрез която може да проверите преведените ви осигуровки по периоди. Необходимо е имате персонален идентификационен код (може да го видите ако имате получени писма от НОИ или да го поискате лично от РУСО).

 

Справка за здравно осигуряване е услуга предоставяна от НОИ и чрез която може да проверите преведените ви здравни осигуровки по периоди. Необходимо е посочване на ЕГН.

 

Всеки ден БНБ публикува на своя сайт Актуалните валутни курсове на БНБ за деня.

                                                                                                                                                                            Нагоре

 

ЕР ИНФО е месечен електронен бюлетин на ЕР консулт и мениджмънт ООД , предназначен за мениджъри и експерти в МСП. Архив на всички броеве на ЕР ИНФО може да намерите на адрес: www.info.er-consult.com

Идеи, предложения и коментари изпращайте на: info@er-consult.com

Ако искате да се абонирате или да прекратите своя абонамент за ЕР ИНФО, моля изпратете ни мейл на: info@er-consult.com