бр. 9, септември 2008
ЕР  ИНФО   

Днес в броя:

Реклама:

 

инж. Георги Цонев

оптимизация на производствени процеси с методиката Six Sigma

0887/884110, georgi.tsonev@gmail.com 

 

 

Кратус ЕООД

охранителна дейност, консултации по фирмена сигурност

02/ 960 09 07, 0898 / 865 190

 

 

 

Сдружение ПИРУ

разработва проекти по оперативните програми

0878/700387, www.pidas.org  

 

 

 

Рекламна тарифа


Мнение на консултанта:

 

Една възможност за анонимна обратна връзка от вашите служители

 

Управлението на хора не е лека задача, особено поддържането на тяхната мотивация. Почти всеки мениджър се сблъсква с проблема с получаването на обратна връзка от своите подчинени. В повечето случай служителите се страхуват да изразят свободно своето мнение под страх от неблагоприятни последици за тях.

 

Интернет предоставя отлични възможности служителя да изрази своето мнение и да остане анонимен. Той може свободно да се оплаче от своя шеф и колеги. Една възможност е специализираният форум www.bgrabotodatel.com, който е създаден за споделяне на вътрешна информация от служители и работници за работните места и работодателите. Това е мястото, където мениджърите и работодателите могат да следят за реномето на своята фирма. Всеки служител оценява фирмата  с оценки от -5 до +5 по следните 9 критерия:

Оценката по критерии намалява в определена степен субективността на служителите. По този начин те могат да посочат нещата от които са доволни (напр. колеги, местоположение) или областите в които са недоволни (напр. заплащане, потенциал за развитие).

 

Специализираният форум не ангажира с нищо участниците и четящите в него. Той е инструмент за свободно споделяне на мнения, но за да бъде максимално полезен за заинтересованите страни, следва да се спазват някои правила, които посочваме като препоръки към работодателите, служители и кандидатите за работа.

 

Препоръки към работодателите:

    1. Идентифицирайте и четете форумите за вашата фирма. Така ще можете да получите адекватна обратна връзка за случващото се във фирмата.

    2. В никакъв случай не пишете ласкави думи за фирмата, с цел подобряване на имиджа. В повечето случай си личи и това допълнително раздразва участниците. Ако решите все пак да споделите нещо - подпишете вашето мнение с позицията си във фирмата и поканете недоволните на разговор или друга дискусионна форма.

    3. Създайте си инструменти за обратна връзка - например собствен форум за проблемите във фирмата или форма за обратна връзка. Уверете се, че е запазена анонимността на участниците.

    4. Гледайте на подобни форуми като на допълващ инструмент. Неговата цел е по-скоро да алармира. Истинските проблеми са във вашата организация и е най-добре те да бъдат идентифицирани и решавани в процеса на оперативно управление на човешките ресурси, както и в рамките на Системата ви за управление на здравословни и безопасни условия на труд.

 

Препоръки към служителите:

      1. Бъдете възможно най-обективни в своите мнения. Вашата цел е да предупредите другите хора за определени проблеми, а не да създадете погрешен имидж на фирмата.

      2. Бъдете конкретни. Така, четящите вашето мнение ще бъдат по-склонни да се доверят на вашата оценка.

      3. Не повтаряйте вашите мнения под различни имена. Стилът на писане си личи.

     4. Не пишете само лоши неща. Ако има нещо хубаво, което работодателят ви е направил за вас - нека се разчуе. Предоставяне на великденски бонус, коледна пуйка, тренинг и др.

     5. Пишете пак, ако си промените мнението за фирмата с течение на времето.

 

Препоръки към потенциалните кандидати за работа:

    1. Имайте предвид, че обикновено в подобен вид форуми пишат хора, които са недоволни от нещо. Доволните обикновено споделят с приятели и не са толкова активни.

    2. Интересите на работодателят и служителят в определена степен са противоположни. Например когато работодателят изисква работа и качество, може гледната точка на служителя да бъде, че работата е "гадна" и не си заслужава. Когато пък работодателят не е доволен от резултатите на своите служители - той обикновено реагира като не дава бонуси, затяга контрола и дори уволнява служителя. Постигането на баланс в отношенията и неговото поддържане в дългосрочен план е истинско предизвикателство пред работодателя и неговите служители.

    3. Четете между редовете - опитайте се да вникнете какво казват различните служители. Вижте дали няма подобрение в оценката към работодателя във времето - може да е дошъл нов мениджър, който да е променил нещата.

 

Автор: Радослав Йонков

yonkov@er-consult.com

 

 

Нагоре

 

Мениджърски модели, подходи, методи и техники:

 

Матрица на Ансоф (Igor Ansoff)

Ansoff Matrix

 

Какво представлява матрицата Продукт/пазар? Описание

Матрицата Продукт / Пазар е модел, който е доказал своята полезност при определянето на възможностите за бизнес растеж в процеса на стратегическо планиране. Той е представен от Игор Ансоф през 1965 г. Матрицата има две измерения: продукти  и пазари. От тях произтичат четири основни типа стратегии.

 

 

Продукти

 

Настоящи

Нови

Пазари

Настоящи

Пазарно проникване

Продуктово развитие

Нови

Пазарно развитие

Диверсификация

 

 1. Пазарно проникване /настоящ продукт на настоящ пазар/ – Фирмените стратегии основани на пазарното проникване обикновено се фокусират върху търсената промяна на клиентите от инцидентни в регулярни, от регулярни в големи. Обикновено се акцентира върху активизиране на продажбите на съществуващите пазари. Типичните инструменти са програмите за позициониране, отстъпките за количества, бонус схеми и мениджмънт на връзките с клиенти. Несъмнено стратегиите за пазарно проникване са свързани с индустриализация на производството и намаляване на разходите.

 

 1. Пазарно развитие /настоящ продукт на нов пазар/ – фирмените стратегии основани на пазарното развитие се опитват да “примамят” клиентите от конкурентите, да представят съществуващи продукти на нови пазари или да внедрят нови брандове на пазара.

 

 1. Продуктово развитие – Фирмените стратегии основани на продуктовото развитие акцентират върху възможностите за продажби на други продукти на регулярните клиенти. Това могат да бъдат и принадлежности, добавки или изцяло нови продукти.

 

 1. Диверсификация – фирмените стратегии свързани с диверсификацията са най-рискови. Обикновено във фокуса е създадения имидж на фирмата и комуникацията, чрез която се обяснява защо компанията влиза на нови пазари с нови продукти. В тази алтернатива могат да бъдат допълнително разграничени следните възможности.

      - Хоризонтална диверсификация (нов продукт на настоящия пазар)

     - Вертикална интеграция (преместване в бизнеса на доставчиците или купувачите). Тук се включват инициативите за затваряне на цикъла с цел да се намалят разходите, да се осигурят регулярни доставки, да се контролира по-добре качеството на продукцията, да се подобри планирането на продукцията. Проблемите в тази насока са свързани със рентабилността от затварянето на цикъла и от размера необходимите инвестиции.

      - Концентрирана диверсификация (нов продукт тясно свързан с настоящия продукт на пазара)

      - Конгломератна диверсификация (нов продукт на нов пазар).

 

Гореописаната матрица е позната още като: Матрица на Ансоф (Ansoff Matrix), Мрежа за продуктово пазарно развитие (Product Market Expansion Grid) и Матрица на вектора за растеж (Growth Vector Matrix).

 

 

                                                                Очаквайте в следващия брой: Моделът на трите К (Кеничи Омае)

Автор: Радослав Йонков

yonkov@er-consult.com

 

Нагоре

 

Възможности за финансиране

Организация: Регионална Агенция за Предприемачество и Иновации Варна
Вид на подкрепата: преференциални условия за наем на офиси, складове, както и преференциални бизнес услуги
Програма: 5-ти прием на фирми
Размер на финансирането: -
Кой може да кандидатства: технологични МСП и ф.л.

Области за подкрепа: бизнес развитие, иновации

 

Организация: Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)
Вид на подкрепата: грант
Програма: Програма BAS
Размер на финансирането: до 9 000 евро
Кой може да кандидатства: МСП

Срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие

 

Организация: Германска експертна помощ
Вид на подкрепата: консултантска помощ
Програма: Senior Experten Services (SES)
Размер на финансирането:   -
Кой може да кандидатства: ЕТ, МСП

Срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие, конкурентоспособност

 

Организация: Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ) и ПРООН
Вид на подкрепата: грант
Програма: ТЕХНОСТАРТ - Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България
Размер на финансирането: 20 000 лв.

Кой може да кандидатства: студенти до 29 г. без регистрирана фирма

Срок: 11.11.2008 г.
Области за подкрепа: насърчаване на предприемачеството, иновации

 

Организация: Swisscontact - Швейцарска експертна помощ
Вид на подкрепата: консултантска помощ
Програма: Senior Expert Corps
Размер на финансирането:   -
Кой може да кандидатства: МСП

Срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие, конкурентоспособност, повишаване на квалификация на персонала, защита на околна среда

 

Организация: ОП "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР)
Вид на подкрепата: грант
Програма: област на интервенция 2.1. Повишаване на адаптивността на заетите лица - фаза 2
Размер на финансирането: до 1 млн. евро
Кой може да кандидатства: МСП, големи предприятия

Срок: текущ до 15.09.2010 г.
Области за подкрепа: обучение, квалификация, заетост

 

 

Организация: Европейска банка за възстановяване и развитие (EBRD)
Вид на подкрепата: консултантска подкрепа
Програма: Програма ТАМ (TurnAroung Management Programme)
Размер на финансирането: -
Кой може да кандидатства: средни и големи предприятия с персонал над 200 души и оборот над 2 млн. долара

Срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие

 

Организация: Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ) и ПРООН
Вид на подкрепата: грант
Програма: Проект "Създаване на конкурентоспособни стартиращи фирми - Проект 100"
Размер на финансирането: от 10 000 до 20 000 лв.

Кой може да кандидатства: ф.л. от областите Пазарджик, Плевен, Смолян и Ямбол

Срок: 05.09.2008 г.
Области за подкрепа: насърчаване на предприемачеството, обучение

 

 

 

Нагоре

Предстоящи обучения

 

Тема: „Методи и техники за финансов анализ и оценка на проекти”
Организация: ЕР консулт и мениджмънт ООД

Начало и продължителност: 15.10.2008 г. - 8 учебни часа

Краен срок за записване: 30.09.2008 г.

Място на провеждане: гр. София, ул. Николай Ракитин 2, етаж 5

Цена: 200 лв. без ДДС
Подходящ за: Финансови директори, Управители, Изпълнителни директори
За допълнителна информация и контакти натиснете тук

 

Нагоре

 

Полезни ресурси

Регистърът на службите за трудова медицина се води от Министерството на Здравеопазването.

 

Връзки с търговските представители на България по света и служителите на МИЕ, отговарящи за икономическите отношения по континенти/ държави

 

 

Нагоре

 

ЕР ИНФО е месечен електронен бюлетин на ЕР консулт и мениджмънт ООД , предназначен за мениджъри и експерти в МСП. Архив на всички броеве на ЕР ИНФО може да намерите на адрес: www.info.er-consult.com

Идеи, предложения и коментари изпращайте на: info@er-consult.com

Ако искате да се абонирате или да прекратите своя абонамент за ЕР ИНФО, моля изпратете ни Вашите контакти на: info@er-consult.com